Monday, August 28, 2017

Parel Cha Maharaja

Parel Cha Maharaja

Parel Cha Maharaja
Parel Cha Maharaja- -2017
Parel Sarvajanik utsav Mandal
Sukh Karta Dukhharta Varta Vighnachi
Noorvi Poorvi Prem Krupya Jayachi
Sarwangi Sundar Utishendu Rachi
Kanthi Jhalke Maad Mukhta Padhanchi
Jai Dev Jai Dev  Jai Mangal Murti
Darshan Marte Maan Kamana Purti
Jai Dev Jai Dev 

No comments:

Post a Comment