Tuesday, November 29, 2016

Ganpati Visharajan Darshan Mumbai

Ganpati Visharajan Darshan-2016

Ganpati Visharajan Darshan-2016 Mumbai
Ganpati Visharajan Darshan- 2016 Mumbai
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Monday, October 10, 2016

Saturday, October 1, 2016

Wednesday, September 28, 2016

Visharajan Darshan Ganpati


Visharajan Darshan Ganpati 2016
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Tuesday, September 27, 2016

Wednesday, September 21, 2016

Ganpati Visharajan Darshan Chaupati

Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...


Ganpati Visharajan Chaupati-2016
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Monday, September 19, 2016

Visharajan Darshan Ganpati


Visharajan Darshan Ganpati-2016
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

Saturday, September 17, 2016

Ganeshji Visarjan Darshan


 

Visharajan Darshan Shree Ganesh Chaupati -2016
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Visharajan Darshan-2016


Visharajan Darshan Shree Ganesh Chaupati -2016
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Friday, September 16, 2016

Ganesh Visharajan Darshan-2016


Ganpati Visharajan Darshan-2016
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya.... Bappa Bappa Morya....

Ganpati Visharajan Darshan-2016

Ganpati Visharajan Darshan

Ganpati Visharajan Darshan-2016
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

Wednesday, September 14, 2016

Khetwadi Tulsi Building 2016


Khetwadi Tulsi Building 2016
Mumbai’s most famous Ganpati
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

Mumbai Cha Maharaja - 2016


Mumbai Cha Maharaja - 2016
11th Lane - Khetwadi Sarvajanik Ganeshotsav Mandal
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.

Kumbharwada Cha Sukhkarta-2016


Kumbharwada Cha Sukhkarta-2016
Near Kumbharwada Mumbai
Sukh Karta Dukhharta Varta Vighnachi
Noorvi Poorvi Prem Krupya Jayachi
Sarwangi Sundar Utishendu Rachi
Kanthi Jhalke Maad Mukhta Padhanchi
Jai Dev Jai Dev  Jai Mangal Murti
Darshan Marte Maan Kamana Purti
Jai Dev Jai Dev 

Khetwadi Moti Baug-2016


Khetwadi Moti Baug-2016
Shree Gajanan Jai Gajanan Jai Jai Ganesh Morya 
Ganpati Bappa morya....

Khetwadi Cha Yuvraj-2016


Khetwadi Cha Yuvraj-2016
Riddhi Shiddhi Sports Bal Mitra Mandal
Sukh Karta Dukhharta Varta Vighnachi
Noorvi Poorvi Prem Krupya Jayachi
Sarwangi Sundar Utishendu Rachi
Kanthi Jhalke Maad Mukhta Padhanchi
Jai Dev Jai Dev  Jai Mangal Murti
Darshan Marte Maan Kamana Purti
Jai Dev Jai Dev 

Khetwadi Cha Vignharta-2016


Khetwadi Cha Vignharta-2016
Khetwadi 2nd & 3rd Lane
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.

Khetwadi Cha Samrat-2016


Khetwadi Cha Samrat-2016
Khetwadi 6th Lane Sarvajanik Ganeshotsav Mandal
Shree Gajanan Jai Gajanan Jai Jai Ganesh Morya 
Ganpati Bappa morya....

Khetwadi Cha Ganraj-2016


Khetwadi Cha Ganraj-2016
Khetwadi 12th Lane
Mumbai’s most famous Ganpati pandal
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

Khetwadi back Road -Balgopal Ganesh Utsav Mandal-2016

Bal Gopal Sarvajanik Ganeshutsav Mandal 
Khetwadi Back Road -2016
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.

Khetwadi 13th Lane-2016


Khetwadi 13th Lane Sarvajanik Ganeshotsav Mandal-2016
Shree Gajanan Jai Gajanan Jai Jai Ganesh Morya 
Ganpati Bappa morya....

Khetwadi 10th Lane 2016


Khetwadi 10th Lane 2016
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.

Khetwadi 10th Lane - Om Tandav-2016


Khetwadi 10th Lane - Om Tandav-2016
Sukh Karta Dukhharta Varta Vighnachi
Noorvi Poorvi Prem Krupya Jayachi
Sarwangi Sundar Utishendu Rachi
Kanthi Jhalke Maad Mukhta Padhanchi
Jai Dev Jai Dev  Jai Mangal Murti
Darshan Marte Maan Kamana Purti
Jai Dev Jai Dev 

Khetwadi 9th Lane Sarvajanik Ganeshotsav Mandal-2016

Khetwadi 9th Lane Sarvajanik Ganeshotsav Mandal-2016
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

Khetwadi 8th Lane Sarvajanik Ganeshotsav Mandal-2016


Khetwadi 8th Lane Sarvajanik Ganeshotsav Mandal-2016
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.

Vyas Parivar-2016


Vyas Parivar-2016
Dadi Sheth Agyari Lane, Mumbai 400002.
It is a tradition that six generations has continued without any break for the past 117 years.