Wednesday, October 23, 2013

Visharajan Ganpati Darshan- 2013

Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Bappa Bappa Morya....
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....


Visharajan Darshan Ganpati  - Dt.18-9-2013
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....

Thursday, October 3, 2013

Visharajan Darshan Ganpati- 2013


Visharajan Darshan Ganpati

Visharajan Darshan Ganpati

Visharajan Darshan Ganpati-2013
Ganpati Visharajan Darshan - Dt.18-9-2013
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...

Friday, September 20, 2013

Visharajan Ganpati-2013

Shree Gajanan Jai Gajanan Jai Jai Ganesh Morya 
Ganpati Bappa morya....
Morya re.... Bappa Morya re....
Ganpati Bappa Morya....
Ganpati Bappa Mourya... Mangal Murti Mourya..
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya....
 Visharajan Ganpati-2013
Lalbaugcha Raja-2013

Visharajan Ganpati-2013

Visharajan Ganpati
Visharajan Ganpati-2013
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.

Ganpati Bappa Morya.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

Thursday, September 19, 2013

Visharajan Darshan 2013

Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Lalbaugcha Raja-2013

Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

Visharajan Darshan Ganpati-2013

Visharajan Darshan Ganpati
Lalbaugcha Raja

Lalbaugcha Raja Visharajan Darshan

Visharajan Darshan Ganpati
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....