Friday, September 12, 2014

Wednesday, September 10, 2014

Visharajan Darshan Girgaum Chaupati

"Visharajan Darshan Girgaum Chaupati"

"Visharajan Darshan Girgaum Chaupati"

"Darshan Girgaum Chaupati"
Visharajan Darshan Girgaum Chaupati -2014
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... 
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2014

"Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati"

"Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2014"

"Ganpati Visharajan"
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2014
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Visharajan Darshan Ganpati 2014

"Visharajan Darshan Ganpati "

"Visharajan Darshan Ganpati 2014"

"Visharajan Darshan"
Visharajan Darshan Ganpati 2014
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Tuesday, September 9, 2014

Visharjan Darshan Shree Ganpati 2014

"Visharjan Darshan Shree Ganpati 2014"

"Visharjan Darshan Shree Ganpati 2014"
Visharjan Darshan Ganpati 2014
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...