Wednesday, September 21, 2016

Ganpati Visharajan Darshan Chaupati

Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...


Ganpati Visharajan Chaupati-2016
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Monday, September 19, 2016

Visharajan Darshan Ganpati


Visharajan Darshan Ganpati-2016
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

Saturday, September 17, 2016

Ganeshji Visarjan Darshan


 

Visharajan Darshan Shree Ganesh Chaupati -2016
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Visharajan Darshan-2016


Visharajan Darshan Shree Ganesh Chaupati -2016
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Friday, September 16, 2016