Monday, August 28, 2017

Bal Vikas Mitra Mandal

Bal Vikas Mitra Mandal

Bal Vikas Mitra Mandal Thakurdwar
Bal Vikas Mitra Mandal -2017
Krantinagar Thakurdwar
Sukh Karta Dukhharta Varta Vighnachi
Noorvi Poorvi Prem Krupya Jayachi
Sarwangi Sundar Utishendu Rachi
Kanthi Jhalke Maad Mukhta Padhanchi
Jai Dev Jai Dev  Jai Mangal Murti
Darshan Marte Maan Kamana Purti
Jai Dev Jai Dev 

No comments:

Post a Comment