Monday, August 28, 2017

Girgaon Cha Raja

Girgaon Cha Raja

Girgaon Cha Raja
Girgaon Cha Raja-2017
Nikadwari Lane Sarvajanik Ganeshotsav Mandal
Mumbai’s most famous Ganpati Bappa
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

No comments:

Post a Comment