Saturday, August 26, 2017

Gharcha Ganpati- Vishal J. Jhaveri (Ronak Gold) Mumbai


Gharcha Ganpati-2017
 Vishal J. Jhaveri (Ronak Gold) Mumbai
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.

No comments:

Post a Comment