Friday, September 4, 2009

Ganpati Visharajan-2009 (Girgaum Chaupati)-21

Lalbaug Cha Raja Cha Swagat -2009Ganpati Visharajan-Girgaum Chaupati
Dt. 03-09-2009
Ganpati Bappa Moriya....
Mangal Murti Moriya....
Pudcha varsi lokarya....
Moriya re.... Bappa Moriya re....
Ganpati Bappa Moriya....

Ganpati Visharajan-2009 (Girgaum Chaupati)-20
Ganpati Visharajan-Girgaum Chaupati
Dt. 03-09-2009
Ganpati Bappa Moriya....
Mangal Murti Moriya....
Pudcha varsi lokarya....
Moriya re Bappa Moriya re....
Ganpati Bappa Moriya....

Ganpati Visharajan-2009 (Girgaum Chaupati)-19


Ganpati Visharajan-Girgaum Chaupati
Dt. 03-09-2009
Ganpati Bappa Moriya....
Mangal Murti Moriya....
Pudcha varsi lokarya....
Moriya re Bappa Moriya re....
Ganpati Bappa Moriya....

Ganpati Visharajan-2009 (Girgaum Chaupati)-18

Ganpati Visharajan-Girgaum Chaupati
Dt. 03-09-2009
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Moriya.

Ganpati Visharajan-2009 (Girgaum Chaupati)-17


Ganpati Visharajan-Girgaum Chaupati
Dt. 03-09-2009

Ganpati Visharajan-2009 (Girgaum Chaupati)-16


Ganpati Visharajan-Girgaum Chaupati
Dt. 03-09-2009

Ganpati Visharajan-2009 (Girgaum Chaupati)-15


Ganpati Visharajan-Girgaum Chaupati
Dt. 03-09-2009

Ganpati Visharajan-2009 (Girgaum Chaupati)-14
Ganpati Visharajan-Girgaum Chaupati
Dt. 03-09-2009
Bappa Bappa Moriya....
Ganpati Bappa Moriya....

Ganpati Visharajan-2009 (Girgaum Chaupati)-13


Ganpati Visharajan-Girgaum Chaupati
Dt. 03-09-2009
Ganpati Bappa Moriya....
Mangal Murti Moriya....

Ganpati Visharajan-2009 (Girgaum Chaupati)-12


Ganpati Visharajan-Girgaum Chaupati
Dt. 03-09-2009

Ganpati Bappa Moriya....
Mangal Murti Moriya....

Ganpati Visharajan-2009 (Girgaum Chaupati)-11


Ganpati Visharajan-Girgaum Chaupati
Dt. 03-09-2009