Wednesday, September 30, 2015

Ganpati Visharajan Darshan-2015Ganpati Visharajan Darshan-2015
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.

Ganpati Visharajan Darshan
Ganpati Visharajan Darshan-2015
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya.... Bappa Bappa Morya....

Ganpati Visharajan Darshan-2015

Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...


Ganpati Visharajan Darshan-2015
Sukh Karta Dukhharta Varta Vighnachi
Noorvi Poorvi Prem Krupya Jayachi
Sarwangi Sundar Utishendu Rachi
Kanthi Jhalke Maad Mukhta Padhanchi
Jai Dev Jai Dev  Jai Mangal Murti
Darshan Marte Maan Kamana Purti
Jai Dev Jai Dev 

Visharajan Darshan GanpatiGanpati Visharajan Darshan-2015
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.

Ganpati Visharajan Darshan Chaupati
Ganpati Visharajan Chaupati-2015
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

Ganpati Visharajan DarshanGanpati Visharajan Darshan-2015
Ganpati Bappa Morya....
Mangal Murti Morya.... Bappa Bappa Morya....

Visharajan Darshan ChaupatiVisharajan Darshan Shree Ganesh Chaupati -2015
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....

Ganpati Visharajan Darshan ChaupatiVisharajan Darshan Shree Ganesh Chaupati -2015
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Ganeshji Visarjan Darshan

 

 

Ganpati Visarjan Darshan-2015
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... 

Visharajan Darshan Shree Ganesh ChaupatiVisharajan Darshan Shree Ganesh Chaupati -2015
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Ganpati Visharajan Darshan ChaupatiGanpati Visharajan Darshan Chaupati 2015
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....

Visharajan Darshan GanpatiGanpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2015
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Ganpati Visharajan DarshanVisharajan Darshan Ganpati 2015
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Tuesday, September 29, 2015

Ganpati Visharajan Darshan-2015
Gor Farshan Jamnagar Group
Ganpati Visharajan Darshan-2015
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Visharjan Darshan Shree GanpatiDarshan Visharajan Ganpati-2015

Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum ChaupatiVisharajan Darshan Ganpati 2015
Ganpati Gale Gavala... Chain Padena Hamala...
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....

Visharajan Darshan Girgaum ChaupatiGanpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2015
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....
Pudcha varsi lokarya.... Morya re.... Bappa Morya re....