Monday, September 19, 2016

Visharajan Darshan Ganpati


Visharajan Darshan Ganpati-2016
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

No comments:

Post a Comment