Saturday, September 10, 2016

Shree Suryalad Khatik Samaj- Bal Gopal Ganeshotsav Mandal Kamathipura 8th Lane West-2016


Shree Suryalad Khatik Samaj
Bal Gopal Ganeshotsav Mandal 
Kamathipura 8th Lane West-2016
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

No comments:

Post a Comment