Saturday, September 10, 2016

Parel Cha Maharaja-2016


Parel Cha Maharaja- -2016
Parel Sarvajanik utsav Mandal
Sukh Karta Dukhharta Varta Vighnachi
Noorvi Poorvi Prem Krupya Jayachi
Sarwangi Sundar Utishendu Rachi
Kanthi Jhalke Maad Mukhta Padhanchi
Jai Dev Jai Dev  Jai Mangal Murti
Darshan Marte Maan Kamana Purti
Jai Dev Jai Dev 

No comments:

Post a Comment