Friday, September 16, 2016

Ganpati Visharajan Darshan-2016

Ganpati Visharajan Darshan

Ganpati Visharajan Darshan-2016
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

No comments:

Post a Comment