Saturday, September 2, 2017

Ghar Cha Ganpati- Jiggish Paleja

Ghar Cha Ganpati- Jiggish Paleja

Ghar Cha Ganpati- Jiggish Paleja
Ghar Cha Ganpati- 2017
Jiggish Paleja Sonawala Bldg. Tardeo Mumbai
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

No comments:

Post a Comment