Saturday, September 2, 2017

Dhobitalao Cha Raja

Dhobitalao Cha Raja

Dhobitalao Cha Raja
Dhobitalao Cha Raja -2017
2nd Dhobitalao Sarvajanik Ganeshotsav Manda
Sukh Karta Dukhharta Varta Vighnachi
Noorvi Poorvi Prem Krupya Jayachi
Sarwangi Sundar Utishendu Rachi
Kanthi Jhalke Maad Mukhta Padhanchi
Jai Dev Jai Dev  Jai Mangal Murti
Darshan Marte Maan Kamana Purti
Jai Dev Jai Dev 

No comments:

Post a Comment