Tuesday, October 2, 2012

Azad Nagar Sarvajanik Utsav Samitee Andheri

Azad Nagar Sarvajanik Utsav Samitee Andheri

Azad Nagar Sarvajanik Utsav Samitee Andheri

Azad Nagar Sarvajanik Utsav Samitee Andheri
Azad Nagar Sarvajanik Utsav Samitee. Andheri (w)
Andhericha Raja-2012
"Navasala Pavnara Ganpati"

Ganpati Visarjan on "Sankashti Day"
which comes after"Ananta Chaturdashi"

Mumbai’s most famous Ganpati pandal
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Mourya...   Mangal Murti Mourya...

Andheri Cha Raja-2012


Andheri Cha Raja-2012

Andheri Cha Raja-2012

Azad Nagar Sarvajanik Utsav Samitee. Andheri (w)

Andhericha Raja-2012
"Navasala Pavnara Ganpati"
Ganpati Visarjan on "Sankashti Day"
which comes after"Ananta Chaturdashi"

Mumbai’s most famous Ganpati pandal

Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.

Monday, October 1, 2012

Ganpati Visharajan Darshan 2012

Visharajan Darshan 2012

Lalbaugcha Raja-2012
Lalbaugcha Raja-2012
 Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.
Pudcha varsi lokarya....
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....

Ganesh Visharajan-2012

Ganesh Visharajan-2012

Ganesh Visharajan-2012
Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2012
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Pudcha varsi lokarya....
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....

Ganesh Visharajan Darshan 2012

Ganpati Visharajan-2012

Shree Ganesh Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2012
Shree Ganesh Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2012
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Pudcha varsi lokarya....
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....

Visharajan Darshan Ganpati 2012


Visharajan Darshan Ganpati 2012

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2012
Shree Gajanan Jai Gajanan Jai Jai Ganesh Morya 
Ganpati Bappa morya.....

Visharajan Darshan Ganpati 2012

Visharajan Darshan Ganpati 2012

Lalbaugcha Raja-2012
 Visharajan Darshan Girgaum Chaupati
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Pudcha varsi lokarya....
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....

Visharajan Darshan Ganpati 2012

Visharajan Darshan Ganpati 2012

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2012
Vakratund Mahakaya Surya Koti Samaprabha
Nirvhignam Kurumedeya Sarva Karyashu Sarvada.
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....

Ganesh Visharajan Darshan 2012

Ganesh Visharajan Darshan 2012

Ganesh Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2012
Pudcha varsi lokarya....
Ganpati Bappa Morya.... Mangal Murti Morya....

Visharajan Darshan Ganpati 2012

Visharajan Darshan Ganpati 2012

Ganpati Visharajan Darshan Girgaum Chaupati 2012
Om Gum Ganapataye Namo Namaha.
Shri Siddhivinayaka Namo Namaha.
Ashtavinayaka Namo Namaha.
Ganpati Bappa Morya.